Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
  • Stäng

    Miljöarbete

    För oss på Holgers i Jönköping är det viktigt att värna om miljön. Därför arbetar vi aktivt med att ta ansvar i alla led när det gäller miljöhänsyn. Det handlar om såväl våra produkter som leveranser, i stort och smått, och inte minst genom om att skapa medvetenhet hos vår personal.

    Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001

    Holgers i Jönköping är delägare i fackhandelskedjan Woody Bygghandel AB. Woody Bygghandel AB ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Läs gärna vår Miljö- och Arbetsmiljöpolicy .